Πολιτική ακύρωσης

All scheduled dives can be canceled for a 100%% refund up to 2 days prior to the dive date.

Cancellations from 2 days before and on the same day of the diving are made with a 50%% refund.

Οι πριβέ εκδρομές δεν ακυρώνονται, μπορούν μόνο να μεταφερθούν σε άλλη ημερομηνία.

Τα μαθήματα πιστοποιήσεων δεν ακυρώνονται, μπορούν μόνο να μεταφερθούν σε άλλη ημερομηνία.